TRANSPORT


Les despeses de transport per a totes aquelles comandes d'import igual o superior a 29 € són gratuïts.

1. Producte de poc volum

Els productes considerats petits o de poc volum seran lliurats a través de l'agència de transport urgent CORREUS EXPRESS. El termini aproximat de lliurament des de la confirmació del pagament de la comanda és de 24-48 hores laborables.

2. Productes voluminosos

El lliurament dels productes voluminosos (neveres, rentadores, rentavaixelles, assecadores, etc, ...), serà realitzat en el domicili (sempre que els accessos al lloc d'instal·lació ho permetin), i l'electrodomèstic usat (en cas d'haver-ho ), serà retirat per al seu posterior reciclatge, en compliment del qual estableix la llei. Per poder realitzar la retirada de l'aparell usat és necessari que per la seva desinstal·lació i retirada no sigui necessària cap intervenció tècnica especialitzada. El transport i la retirada en aquests casos no tindrà cap cost per al client.

Calbet Electrodomèstics es compromet a rebre, recollir, classificar i lliurar els aparells elèctrics i electrònics al final de la seva vida útil, segons Conveni per la gestió de RAEE Ecolec-ACE, per complir amb el que estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya.

Quins productes poden ser instal·lats pels nostres transportistes?

• Rentadores

• Rentavaixelles

• Assecadores

• Congeladors

• Neveres i combis

Seran instal·lats sempre que el lloc habilitat per a això, les connexions elèctriques, i d'entrada i sortida d'aigua ho permetin i estiguin en perfecte estat. Tots els productes d'encast (fogons, forns, campanes, electrodomèstics integrables, ...), cuines i aparells que requereixin una instal·lació especialitzada (calderes, escalfadors, ...), no s'han d'instal·lar, ni es retiraran els aparells usats. Aquest producte haurà de ser instal·lat per tècnics especialitzats i homologats per fer-ho. Calbet Electrodomèstics ofereix la possibilitat de contractar el servei d'instal·lació a través nostre. Per informar-se de les zones on es pot oferir aquest servei i dels seus costos, pots posar-te en contacte amb el nostre departament d'atenció al client. En el cas que el producte per encastar o integrable sigui instal·lat pels nostres tècnics, Calbet Electrodomèstics retirarà l'electrodomèstic usat (en cas d'haver-ho), sense cap cost per l'usuari.

Els televisors de 42 "o més, seran instal·lats (a les zones d'acció de les nostres botigues físiques), sempre que la connexió elèctrica i d'antena ho permetin. Per la qual cosa l'usuari haurà de tenir la instal·lació adequada i el cable d'antena en el moment del lliurament. A la resta de zones, el producte serà lliurat, però no desembalatge ni instal·lat.

Per a més informació sobre els terminis de lliurament, telefoneu-a 936472213 o envieu-nos la consulta via mail a atencionalcliente@calbet.es

Aquestes condicions són exclusives per a les compres realitzades al portal www.calbet.es

Les condicions de transport per a les compres realitzades a les nostres botigues físiques poden variar sobre l'aquí detallat.