TRANSPORT


5. MODALITAT D'ENVIAMENT I TERMINI DE LLIURAMENT

Les despeses de transport per a totes aquelles comandes d'import igual o superior a 29 € són gratuïts.

5.1. Producte de poc volum

Els productes considerats petits o de poc volum seran lliurats a través de l'agència de transport urgent CORREUS EXPRESS. El termini aproximat de lliurament des de la confirmació del pagament de la comanda és de 24-48 hores laborables.

 

5.2. Productes voluminosos

El lliurament dels productes voluminosos (neveres, rentadores, rentavaixelles, assecadores, etc, ...), serà realitzat en el domicili (sempre que els accessos al lloc d'instal·lació ho permetin), i l'electrodomèstic usat (en cas d'haver-ho ), serà retirat per al seu posterior reciclatge, en compliment del qual estableix la llei. Per poder realitzar la retirada de l'aparell usat és necessari que per la seva desinstal·lació i retirada no sigui necessària cap intervenció tècnica especialitzada. El transport i la retirada en aquests casos no tindrà cap cost per al client.

Calbet Electrodomèstics es compromet a rebre, recollir, classificar i lliurar els aparells elèctrics i electrònics al final de la seva vida útil, segons Conveni per la gestió de RAEE Ecolec-ACE, per complir amb el que estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya.

Quins productes poden ser instal·lats pels nostres transportistes?

- Rentadores

- Rentavaixelles

- Assecadores

- Congeladors

- Neveres i combis

Seran instal·lats sempre que el lloc habilitat per a això, les connexions elèctriques, i d'entrada i sortida d'aigua ho permetin i estiguin en perfecte estat. Tots els productes d'encast (fogons, forns, campanes, electrodomèstics integrables, ...), cuines i aparells que requereixin una instal·lació especialitzada (calderes, escalfadors, ...), no s'han d'instal·lar, ni es retiraran els aparells usats. Aquest producte haurà de ser instal·lat per tècnics especialitzats i homologats per fer-ho. Calbet Electrodomèstics ofereix la possibilitat de contractar el servei d'instal·lació a través nostre. Per informar-se de les zones on es pot oferir aquest servei i dels seus costos, pots posar-te en contacte amb el nostre departament d'atenció al client. En el cas que el producte per encastrar o integrable sigui instal·lat pels nostres tècnics, Calbet Electrodomèstics retirarà l'electrodomèstic usat (en cas d'haver-ho), sense cap cost per l'usuari. En el cas que aquest tipus de producte no sigui instal.lat pels nostres tècnics, també farem la recollida de l'electrodomèstic usat sense cap cost addicional sempre i quan estigui desinstal.lat en el moment de l'entrega del producte nou.

Els televisors de 42 "o més, seran instal·lats (a les zones d'acció de les nostres botigues físiques), sempre que la connexió elèctrica i d'antena ho permetin. Per la qual cosa l'usuari haurà de tenir la instal·lació adequada i el cable d'antena en el moment del lliurament. A la resta de zones, el producte serà lliurat, però no desembalatge ni instal·lat.

Per a més informació sobre els terminis de lliurament, telefoneu-a 936472213 o envieu-nos la consulta via mail a atencionalcliente@calbet.es

Aquestes condicions són exclusives per a les compres realitzades al portal www.calbet.es

Les condicions de transport per a les compres realitzades a les nostres botigues físiques poden variar sobre l'aquí detallat.