Condicions Generals de venda

1. INTRODUCCIÓ

Les condicions generals de venda descrites a continuació (en endavant Condicions Generals), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web calbet.es (denominat d'ara endavant "Usuari" o "Vostè") i el venedor, que és la societat espanyola Electro Calbet SA, amb domicili social al Avd. Generalitat nº92, 08840 Viladecans (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 4.893, Llibre 4.211, Secció 2ª, Foli 8, Full 55.645, Inscripció 1a, amb número de NIF: A08753279 (d'ara endavant «Calbet") i propietària del portal calbet.es.

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d'anul·lació prèvia, expressa i escrita. Calbet pot ocasionalment modificar les clàusules de les seves condicions generals, de manera que és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita de la pàgina web calbet.es (d'ara endavant «Portal"). Aquestes modificacions són aplicables a partir de la seva publicació a Internet (des de la data al principi indicada) i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. Cada compra a la pàgina Web es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, hi haurà acceptat sense reserves nostres condicions generals de venda després d'haver llegit.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

Calbet presta gran atenció a la informació relativa a les característiques essencials dels productes mitjançant descripcions tècniques procedents de les seves empreses col·laboradores i fabricants, i de fotografies que il·lustren els productes. Tot això, es fa dins el límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat.

Calbet es compromet a esmenar amb la màxima agilitat possible qualsevol error, dels citats amb anterioritat, detectats al seu web.

3. PREUS

Els preus de venda indicats al Portal es mostren en euros. L'IVA està inclòs en aquests preus, però no les despeses de servei de l'enviament. Les despeses de servei de l'enviament van a càrrec de l'Usuari i s'afegiran al total de l'import dels productes seleccionats. Se l'informarà d'aquestes despeses abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.

Els preus de venda indicats al Portal són exclusius per a aquelles compres realitzades a través del mateix. Aquests preus poden ser diferents dels preus oferts a les nostres botigues físiques.

Ens reservem el dret de modificar els nostres preus en qualsevol moment. No obstant això, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades al Portal en el moment de la realització de la seva comanda.

L'informem que en cas que aparegui un preu erroni i / o manifestament irrisori i sigui quin sigui el motiu (bug informàtic, error manual, tècnic ...), la comanda serà anul·lada fins i tot en cas de validació inicial.

4. DISPONIBILITAT

Les botigues de Calbet Lleida, Calbet Puigcerdà, Calbet Olot i Calbet Balears disposen dels seus propis magatzems i tots els articles adquirits per la pàgina web, sortiran d'aquests. Una vegada realitzada la venda, confirmarem la disponibilitat. En el cas de no haver-hi existències, ens comprometem a oferir-li un altre producte amb les mateixes característiques. Si el canvi ofert no és del seu grat, podrà sol.licitar la devolució dels imports pagats.

Tots els productes anunciats a la nostra web es troben en estoc als magatzems de Calbet, excepte els productes de la marca Miele, sobre els quals cal consultar els terminis de lliurament.

Si tot i així, i per circumstàncies extraordinàries, algun dels articles comandes no estigués en estoc, ens comprometem a enviar-li un correu electrònic el més aviat possible (a partir de la data en la qual va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en que podrem enviar-li el seu (s) producte (s). En cas que no estigués interessat en esperar, podrà sol·licitar la devolució dels imports que hagi satisfet per aquest article, devolució que se li realitzarà en un termini màxim de 30 dies.

Si algun dels productes de la seva comanda no estigués disponible li proposarem un article de qualitat i preu equivalent en substitució del producte no disponible. En cas que no accepti el producte substitutiu proposat, procedirem al reemborsament del producte no disponible.

5. MODALITAT D'ENVIAMENT I TERMINI DE LLIURAMENT

Les despeses per a totes aquelles comandes d’import igual o superior a 250€ són gratuites*. El cost del transport per comandes d’import inferior a 250€ és de 6€

*Promoció vàlida fins el 31/10/2022. Promoció exclusiva dins del radi d'acció de les nostres botigues físiques (15km)

5.1. Producte de poc volum

Els productes considerats petits o de poc volum seran lliurats a través de l'agència de transport urgent CORREUS EXPRESS. El termini aproximat de lliurament des de la confirmació del pagament de la comanda és de 24-48 hores laborables.

5.2. Productes voluminosos

El lliurament dels productes voluminosos (neveres, rentadores, rentavaixelles, assecadores, etc, ...), serà realitzat en el domicili (sempre que els accessos al lloc d'instal·lació ho permetin), i l'electrodomèstic usat (en cas d'haver-ho ), serà retirat per al seu posterior reciclatge, en compliment del qual estableix la llei. Per poder realitzar la retirada de l'aparell usat és necessari que per la seva desinstal·lació i retirada no sigui necessària cap intervenció tècnica especialitzada. El transport i la retirada en aquests casos no tindrà cap cost per al client.

El lliurament d'aquesta mena de productes, està garantida en un radi de 20km de distància des de la ubicació de qualsevol de les nostres botigues físiques. Per a lliuraments fora d'aquest radi d'acció, pot realitzar la consulta a través de qualsevol dels canals del nostre departament d'atenció al client.

Calbet Electrodomèstics es compromet a rebre, recollir, classificar i lliurar els aparells elèctrics i electrònics al final de la seva vida útil, segons Conveni per la gestió de RAEE Ecolec-ACE, per complir amb el que estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya.

Quins productes poden ser instal·lats pels nostres transportistes?

- Rentadores

- Rentavaixelles

- Assecadores

- Congeladors

- Neveres i combis

Seran instal·lats sempre que el lloc habilitat per a això, les connexions elèctriques, i d'entrada i sortida d'aigua ho permetin i estiguin en perfecte estat. Tots els productes d'encast (fogons, forns, campanes, electrodomèstics integrables, ...), cuines i aparells que requereixin una instal·lació especialitzada (calderes, escalfadors, aires condicionats...), no s'instal.laran, ni es retiraran els aparells usats. Aquest producte haurà de ser instal·lat per tècnics especialitzats i homologats per fer-ho. Calbet Electrodomèstics ofereix la possibilitat de contractar el servei d'instal·lació a través nostre. Per informar-se de les zones on es pot oferir aquest servei i dels seus costos, pots posar-te en contacte amb el nostre departament d'atenció al client. En el cas que el producte per encastrar o integrable sigui instal·lat pels nostres tècnics, Calbet Electrodomèstics retirarà l'electrodomèstic usat (en cas d'haver-ho), sense cap cost per l'usuari. En el cas que aquest tipus de producte no sigui instal.lat pels nostres tècnics, també farem la recollida de l'electrodomèstic usat sense cap cost addicional sempre i quan estigui desinstal.lat en el moment de l'entrega del producte nou.

Els televisors de 43 "o més, seran instal·lats (a les zones d'acció de les nostres botigues físiques), sempre que la connexió elèctrica i d'antena ho permetin. Per la qual cosa l'usuari haurà de tenir la instal·lació adequada i el cable d'antena en el moment del lliurament. A la resta de zones, el producte serà lliurat, però no desembalatge ni instal·lat.

Per a més informació sobre els terminis de lliurament, telefoneu-a 936472213 o envieu-nos la consulta via mail a atencionalcliente@calbet.es

Aquestes condicions són exclusives per a les compres realitzades al portal www.calbet.es

Les condicions de transport per a les compres realitzades a les nostres botigues físiques poden variar sobre l'aquí detallat.

6. Modalitats de pagament

Calbet.es s'ha associat amb LA CAIXA per a garantir-la seguretat en els seus pagaments.

Calbet ha triat protegir i assegurar els seus pagaments amb LA CAIXA codificant la connexió quan aquests últims siguin transmesos a la xarxa. Quan vegi els símbols de pagament, pot considerar que la seva operació està protegida. El nom LA CAIXA pot aparèixer en l'extracte del seu compte bancari.

Si la nostra empresa d'assegurances o el nostre departament de seguretat sospiten alguna anomalia o frau, ens reservem el dret d'anul·lar la seva transacció per motius de seguretat.

Calbet posa a la seva disposició 2 modalitats de pagament: amb targeta de crèdit / dèbit (Visa o Visa Electron, Mastercard) o per transferència bancària.

A) Pagament amb targeta de crèdit / dèbit

Si opta pel pagament amb targeta, la seva comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa. El pagament en línia amb targeta de crèdit es realitza a través del sistema de seguretat "Secure Socket Layer", que codifica les seves dades bancàries quan són transmesos per internet.

Per raons de seguretat, Calbet verifica totes les comandes pagades amb targeta bancària, el que pot ocasionar un petit retard en el termini de lliurament quan Vostè hagi optat per aquesta modalitat de pagament.

En aquest cas, se li demanaran o exigiran dades complementàries per poder acceptar la seva compra.

Per tant, i per evitar retards amb el seu enviament, li preguem que indiqui al fer la comanda:

- Una adreça de correu electrònic privada o professional.
- Un número de telèfon fix o mòbil en el qual podrem posar-nos en contacte amb Vostè en qualsevol moment.

A més, per a qualsevol comanda d'import superior a un barem fixat per Calbet, se li demanarà un document d'identitat i un justificant de domicili que haurà d'enviar per fax o correu electrònic que oportunament se li indiquin.

Lamentem les molèsties que aquest procediment pogués causar-li. Aquestes mesures de seguretat són una prova fefaent de la nostra voluntat per protegir els clients de Calbet contra eventuals fraus bancaris.

B) Per transferència bancària.

S'ha de realitzar la transferència al compte de La Caixa ES58 2100-8630 - 48-0200036842.

En el moment que des Calbet hagi constància que la transferència ha estat realitzada amb èxit, es procedirà a despatxar la comanda.

És molt important indicar el número de comanda i el nom del client en l'ordre de transferència perquè Calbet pugui confirmar la procedència de la mateixa.

7. DRET DE DESESTIMENT

L'Usuari disposa de catorze dies hàbils per retornar un producte amb el qual no està satisfet. Dins d'aquest termini, podrà retornar-nos el producte (les despeses d'enviament i de devolució van a càrrec del comprador).

Per exercir el dret de desestiment, el comprador pot comunicar-ho a Calbet a través de correu electrònic a l’adreça atencionalcliente@calbet.es, dins dels 14 dies posteriors a la recepció de la comanda. Aquesta comunicació haurà d’incloure les següents dades:

  • Dades del comprador (nom, adreça, telèfon)
  • Nº de comanda
  • Data de recepció de la comanda
  • Motiu de la devolució

També podeu enviar el model de document de dret de desistiment que s’annexa a aquestes condicions.

La data de la sol.licitud quedarà reflectida en l’enviament del mail.

El dit dret de desistiment no serà aplicable als productes confeccionats conforme a especificacions donades per vostè o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats com ara productes d’higiene personal utilitzats, aires condicionats instal.lats o tots aquells productes que pel seu estat en el moment de la devolució no es puguin tornar a vendre per part de Calbet.

Li aconsellem que protegeixi el seu (s) article (s), ja que serà responsable dels possibles danys que patís (n) durant el transport. Per això, li suggerim ens torni la mercaderia per correu certificat o transportista i amb assegurança pel valor del producte. Aquesta assegurança li serà molt útil en cas de dany o pèrdua de la mercaderia per part de la companyia de transports. En qualsevol cas, les eventuals despeses de la devolució són a càrrec del consumidor.

El present dret de devolució només será acceptat integrament pels productes reenviats en un estat que permeti la seva revenda per Calbet. En cas què, pel seu estat, el producte no pugui ser venut com a nou, Calbet valorarà la depreciació del article i informarà a l’usuari de la minoració de valor, i pe rtant, de l’import que es pot abonar.

Els terminis esmentats anteriorment s'apliquen a partir de l’endemà del dia de la recepció de la comanda.

En cas de reemborsament:

- Si es retorna el producte en els catorze dies a partir del lliurament al seu domicili, Calbet li reemborsarà mitjançant el mateix mètode usat per Vostè per efectuar el pagament. En cas que aquest mètode de reemborsament no sigui viable, Calbet li reemborsarà mitjançant transferència bancària al nº de compte que l’usuari ens faciliti. En cas d'anàlisi tècnica del producte en el marc del dret de desistiment, Calbet farà tot el possible per reemborsar a l'Usuari en el termini més breu. Aquest termini dependrà dels tests tècnics efectuats, pel SPV (Servei Post Venda) de l'empresa fabricant, del seu material, d'una durada màxima de 30 dies.

ANNEX – MODEL DE DOCUMENT DE DRET DE DESISIMENT

8. DEVOLUCIONS

Per a qualsevol paquet que desitgi retornar, ja sigui en exercici del seu dret de desistiment o en el de la garantia del producte, pot  dirigir-se al correu electrònic atencionalcliente@calbet.es

Les despeses d'enviament aniran a càrrec de Vostè excepte en cas de no conformitat del producte amb el contracte. Li aconsellem que protegeixi el seu (s) article (s), ja que en cas de devolucions en exercici del seu dret de desistiment, o per avaries o defectes que no quedin coberts per la garantia legal de conformitat, serà Vostè responsable dels possibles danys que patís (n) durant el transport.

9. Garantia I SERVEI POST VENDA (SPV)

9.1. Garantia Legal de Conformitat:

D'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, tots els productes venuts per Calbet es beneficien d'una garantia legal de conformitat que té una durada de dos anys.

No obstant això, només si el defecte o falta de conformitat del producte es manifesta durant els primers sis mesos, s'entén que la decisió ja existia quan es va lliurar el producte, llevat que es demostri el contrari o quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat.

Si la falta de conformitat es manifesta després d'aquests primers sis mesos, serà vostre que, per poder fer ús de la garantia, haurà de demostrar que el problema és de fàbrica i no ha estat conseqüència d'un mal ús o per el pas del temps. Per això, li suggerim que sol·liciti un peritatge, el cost anirà a càrrec seu, per tal d'especificar la causa de la manca de conformitat i si ha estat ocasionada per un mal ús o no de l'aparell. Si es demostra que la sentència és de fàbrica, Vostè té dret a beneficiar-se de la garantia.

La garantia de conformitat suposa que els productes han de complir els següents requisits, llevat que per les circumstàncies del cas algun d'ells no sigui aplicable:

a) S'ajusten a la descripció realitzada per Calbet i tinguin les qualitats del producte que Calbet li hagi presentat a Vostè en forma de mostra o model. b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit per Vostè quan l'hagi posat en coneixement de Calbet en el moment de celebració del contracte, sempre que Calbet hagi admès que el producte és apte per a aquest uso.d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d' un producte del mateix tipus que Vostè pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes per Calbet, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o en l'etiquetatge. Calbet no queda obligat per aquestes declaracions públiques si desconeixia i no cabia raonablement esperar que conegués la declaració en qüestió, demostra que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de celebració del contracte o que aquesta declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte .

No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats pel consumidor i usuari.

Per a beneficiar-se de la garantia de conformitat deu complir els requisits abans esmentats i contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Client.

Si el producte no és conforme amb el contracte, Vostè podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d'aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada (es considerarà desproporcionada aquella opció que comparada amb l'altra imposi a Calbet costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a Vostè).

En el cas que el producte no pugui ser reparat i tampoc pugui ser substituït per un altre d'idèntiques característiques, tindrà l'opció de sol·licitar la rebaixa en el preu, el reemborsament del mateix o la possibilitat de substituir el producte per un altre diferent (de característiques no idèntiques) que podrà escollir vostè mateix. En aquest cas, se li crearà en el seu compte un val per l'import del preu del producte a substituir, i Vostè podrà aplicar el saldo de l'esmentat val al nou producte substitutiu que trieu.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

9.2. Garantia Comercial del Fabricant:

Tots els productes que ven Calbet inclouen la garantia oficial del fabricant, que a més dels defectes de fabricació cobreix també les possibles avaries produïdes durant aquest període de garantia.

Tingueu en compte que la majoria de fabricants disposen d'eficaços serveis de reparació a prop del seu domicili o a través del seu suport en línia i fins i tot in situ en el seu propi domicili. Moltes incidències es solucionen seguint les pautes indicades en aquests suports sense necessitat de tornar el producte a un servei tècnic. Es recomana que consulteu la documentació del seu producte o el suport online del fabricant en el qual se li indicaran les dades contractuals de la seva garantia, resolució de problemes, passos a seguir, terminis, cobertures etc ...

En el cas que Calbet gestioni la reparació del seu producte amb el corresponent taller autoritzat de la marca, les despeses d'enviament a la nostra central de devolucions aniran al seu càrrec (sempre que no es tracti d'un supòsit de manca de conformitat d' origen).

Calbet es limitarà a aplicar les condicions fixades en les garanties de cada fabricant.

9.5. Generalitats de les Garanties comercials dels fabricants, Calbet i de les Extensions de Garantia:

9.5.1. Les garanties no s'apliquen per als supòsits següents:

• El deteriorament creat per les adaptacions o ajustaments (a part dels ajustos habituals de funcionament) o modificacions realitzats sobre un producte sense acord escrit amb el fabricant.

• Les despeses relatives al manteniment periòdic, la reparació o el canvi de peces per desgast normal. La substitució dels consumibles pel seu desgast normal (bateries, bombetes, fusibles, deteriorament dels capçals de gravació o de lectura ...).

• El deteriorament creat per una mala utilització, incloent o una utilització inadequada del producte o el fet de no respectar les instruccions del fabricant pel que fa a la utilització i el manteniment del producte o la instal·lació inadequada o incorrecta

• Els danys generats per persones no acreditades o pels mateixos usuaris

• Els danys causats per accidents, llamps, inundacions, incendis, mala aeració o qualsevol altra causa que no sigui responsabilitat del fabricant

• Els danys causats per una fallada del sistema en què el producte pot estar incorporat

• Si el model o el número de sèrie que figura en el producte han estat modificats

• Les avaries dels accessoris (cables d'alimentació ...).

• L'ús del producte fora del marc familiar i privat com ara l'ús professional i intensiu

• Aquells productes ja reparats de possibles defectes per part de serveis tècnics no reconeguts per Calbet o el mateix fabricant.

9.5.2. Calbet sempre portarà els seus productes a reparar a un taller autoritzat pel fabricant. En qualsevol cas, Calbet no acceptarà cap responsabilitat si aquest taller rebutja motivadament aplicar tal garantia per les raons exposades en el punt 9.5.1.

10. LITIGIS I RESPONSABILITATS

Calbet no es fa responsable de la no execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de falta del client o d'un fet imprevisible per part d'una persona aliena al contracte.

Us recordem que és aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. Calbet no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o, en general, de qualsevol dany que resultés d'una fallada de còpia de seguretat per part de l'Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits

Calbet no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d'una utilització inadequada dels productes venuts al Portal.

Encara que certs productes poguessin presentar prestacions compatibles amb l'ús professional, calbet.es no és un Portal dedicat a la venda a professionals, de manera que no podrà fer-se responsable de qualsevol queixa relacionada amb una activitat professional.

11. COMENTARIS, CRÍTIQUES, COMUNICACIÓ

Totes les opinions redactades pels usuaris del Portal són controlades per l'equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l'ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de context ...) Calbet es reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

12. Protecció de dades personals

Les dades personals que l'Usuari ha de facilitar són indispensables per a l'enviament de les comandes, la redacció de factures i els contractes de garantia. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. La inscripció al Portal, Vostè es compromet a proporcionar dades personals vàlids. El fet de facilitar informacions falses o incorrectes és contrari a les presents Condicions Generals i a les Condicions d'Utilització presents al Portal.

Les dades personals que vostè ens faciliti seran tractades per Calbet a Espanya, pel que de conformitat amb la llei espanyola "LOPD", el tractament de les seves dades ha de ser objecte d'una declaració a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( AGPD). Calbet està autoritzada per aquesta entitat a prendre, tractar i utilitzar les seves dades personals. Aquestes dades són objecte d'un tractament informàtic

Aquesta activitat està estrictament reglamentada: l'arxiu ha estat declarat en l'AGPD amb el número de registre 2041280155.

L'usuari pot en qualsevol moment, respecte a les seves dades personals, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD (en endavant, RLOPD), mitjançant comunicació escrita fent la corresponent sol·licitud adreçada a Calbet i enviada a l'adreça c / Ferrocarril 9-11, 08840 Viladecans (Barcelona), o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça atencioalcliente@calbet.es. Vostè pot, en qualsevol moment, fer una petició a Calbet per saber quines informacions personals tenim al nostre abast. Vostè podrà en qualsevol moment, i després de petició prèvia, modificar o cancel·lar aquestes dades.

13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut del Portal calbet.es (il·lustracions, textos, denominacions, marques, imatges, vídeos) és propietat de Calbet, de les seves co-contractants o col·laboradors. Tota reproducció parcial o total del contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecte a una autorització prèvia i expressa de Calbet.

Totes les informacions, els continguts, els arxius i els programes oferts pel nostre servei estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals pel que fa a la propietat industrial, intel·lectual i el copyright.

Calbet desautoritza la còpia, publicació o distribució de tot contingut a terceres persones que no disposin de drets de propietat intel·lectual. Tota utilització d'aquests continguts de manera fraudulenta serà considerada com a delicte de falsificació, severament sancionat pel Codi de la Propietat Intel·lectual Espanyola i com a delictes relatius a la propietat industrial i intel·lectual sancionats pel Codi Penal espanyol.

Calbet no pot ser considerada responsable de la violació per part d'un o diversos usuaris dels drets de terceres persones mitjançant les seves activitats al Portal.